Ørbæk Lokalråd

Ørbæk, den 31. januar 2016

Pressemeddelelse

 

Ørbæk Lokalråd

Ørbæk Borgerforening har på sidste bestyrelsesmøde besluttet at etablere et Lokalråd i Ørbæk.

Rådet vil fungere som et underudvalg til Ørbæk Borgerforening og i tæt samarbejde med bestyrelsen i Ørbæk Borgerforening.

Tanken er, at opprioritere arbejdet med udvikling af Ørbæk som bosætnings by.

 

Lokalrådets opgaver vil være:

-                     At repræsentere eller udpege repræsentanter til udvalg og arbejdsgrupper

-                     At afgive høringssvar efter anmodning fra Nyborg Kommune eller anden myndighed

-                     At deltage i relevante debatter om Ørbæks udvikling

-                     At deltage i lokalplansarbejde

 

Lokalrådets første store opgave er at deltage i arbejdet med Strategisk Bydesign.

 

Baggrunden for at uddelegere denne opgave er, at det i den periode, hvor der er fokus på Ørbæk Marked, kan være svært at finde den fornødne tid til disse vigtige opgaver i bestyrelsen.

 

Bestyrelsen har udpeget:

Per Høegh som formand for Lokalrådet

Rådet består endvidere af Mogens Lorenzen, Jesper Svendsen og Kenneth Taanquist.

 

Yderligere oplysninger om ovenstående kan fås ved henvendelse til:

Formand for lokalrådet Per Høegh tlf. 20 13 16 06.

 

Med venlig hilsen

Christian Alexandersen

Ørbæk Borgerforening