Strategisk Bydesign

Stategisk Bydesign

Ørbæk Borgerforening har i samarbejde med Nyborg Kommune og Københavns universitet gennemført et projekt under titlen Strategisk Bydesign. Projektet Formål er at få tydeliggjort, hvordan der i byer og kommuner kan arbejdes med at afdække byernes særlige udviklingsvilkår og omsætte dem til forskellige strategiske udviklingsmuligheder for byerne, der kan inspirere andre mindre byer/kommuner. Derudover formålet at udvikle et nyt undervisningskoncept for bydesign-studerende, hvor kompetencer til strategisk planlægning og inddragende designarbejde sættes i centrum.

Mange mindre byer er under forandring i disse år. Nogle byer oplever en omstrukturering, hvor der sker en samtidig proces af funktionstømning indenfor traditionelle funktioner og etablering af nye funktioner, som fx kultur, nye detailhandelsformer og attraktive bosteder. Her er altså ikke tale om afvikling, men om omstrukturering.

Projektet tager disse udfordringer op og fokuserer på to emner: Det ene er byernes proaktive og strategiske ageren i forhold til nye vilkår og muligheder. Det andet er udvikling af design modeller til at håndtere det fysiske resultat af udviklingen (især det spredte bylandskab).

I projektet indgår byerne Hurup i Thy og Ørbæk på Østfyn som eksempel byer, hvor der gennemføres forsknings- og udviklingsprojekter i et samarbejde mellem forskere, studerende, byernes aktive borgere og kommunens planlæggere og politikere. 

Vi kan opfordre til at læse idekataloget der er kommet ud af projektet.

 

Tak til Nyborg Kommune og Københavns Universitet herunder også de elever der deltog i projektet.