Uddelinger

Hvert år uddeler Ørbæk Borgerforening penge fra overskuddet på Ørbæk marked. Ud over det foreningerne for del i ved at arbejde på markedet.

 Uddelinger

Ørbæk Borgerforening uddeler hvert år en del af overskuddet fra Ørbæk Marked til forskellige formål, som understøtter foreningens formål.

Quote

Formål:

Skabe festlige, kulturelle og oplysende aktiviteter for alle aldersgrupper med henblik på at skabe glæde og sammenhold blandt Ørbæks beboere.Der kan søges støtte og tilskud til arrangementer eller projekter, der har fokus på følgende værdier:

• Sammenhold

– Blandt foreningens medlemmer

– Blandt Ørbæks beboere

– Blandt andre foreninger i kommunen

– Blandt alle aldersgrupper

• Glæde

– Skabe glæde ved at lave aktiviteter, der er:

– festlige

– morsomme

– sjove

• Udvikling

– Nye bæredygtige aktiviteter

– Nye tiltag på tværs af aldersgrupper

– Synliggøre Ørbæk som lokalområde

• Seriøsitet

– Aktiviteter planlægges og evalueres

Hvem kan søge?

Foreninger, klubber, sammenslutninger eller personer på vegne af fællesskaber o.lign., der har hjemsted i gammel Ørbæk kommune.

Ansøgning:

Der kan søges 2 gange årligt. Ansøgninger skal være formanden i hænde senest den 31. juli eller den 31. januar.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

· Navn på ansøger

· Formål

· Beskrivelse af aktivitet eller projekt, samt hvordan projektet kan være med til at skabe glæde, sammenhold og udvikling i vores lokalområde.

· Hvor mange forventes at deltage i aktiviteten

· Budget med angivelse af egenfinansiering

· Eventuelt evaluering af aktivitet eller projekt